Fotograf Aalborg
Erhverv og privat.
Enkelt. Hurtigt. Billig.

Alt i billeder og video.

Betingelser

Handelsbetingelser

1. Anvendelse

Følgende handelsbetingelser gælder alle der bliver solgt fra og af Holst Henriksen ApS / MortenHH.dk

Virksomhedens juridiske navn: Holst Henriksen ApS
CVR:36048514
Adresse: Mågevej 7, 9000 Aalborg

2 Bestilling
2.1 Bestilling af virksomhedens produkter og ydelser foretages på mail eller telefon. Vi opfordrer dog kunden til at foretage bestillingen på mail, da dette giver en bedre dokumentation for det aftalte, for begge parter.

3. Produkter
3.1 De produkter, ydelser og service der leveres fra virksomheden er afhængig af kundens input, valg og beskrivelse af opgaven og dens omfang ved bestillingen. Eventuelle fejl eller mangler i kundens input, valg og beskrivelse er ikke virksomhedens ansvar.

3.2 Kunden får mulighed for følge og godkende arbejdet løbende, under udførslen, for at sikre et tilfredsstillende resultat.

3.3 Der udføres ingen kosmetiske forbedringer, redigeringer, korrektioner eller lignende – med mindre andet tydeligt er beskrevet og bestilt inden opgavens udførsel.

4. Fortrydelses- og returret
Alt materiale er personligt fremstillede produkter, specifikt til kunden – hvormed enhver Fortrydelses- og returret bortfalder.

5. Rettigheder
Alle rettigheder, til alt materiale, tilfalder kunden, når det leverede materiale er betalt.

Kunden kan efter betaling frit disponere over materialet.

6. Priser og betaling
6. 1 Med mindre andet er oplyst, er alle priser oplyst til private kunder inkl. moms. kørsel, redigering og levering.
Alle priser oplyst til kunder med CVR-nr. er oplyst eksl. moms.

6.2 Betaling og betalingsfrist foregår på virksomhedens anfordring, ud fra den specifikke kunde og opgaves omfang. Kunden oplyses altid herom ved aftalens indgåelse.

6.3 Depositum kan forekomme ved større arrangementer (herunder men ikke begrænset bryllupper og lignende arrangementer). Beløbet tilbagebetales kun i det tilfælde at fotografen bliver forhindret i at kunne udføre opgaven.

6.4 Virksomheden forbeholder sig retten til at fakturere kunden hele eller del af beløbet, såfremt opgaven ikke kan udføres efter igangsættelse af opgaven, grundet kunden.

6.5 Er ingen fast pris aftalt ved aftalens indgåelse, faktureres kunden ud fra pågået tid, samt eventuelle udgifter vedr. opgavens udførsel.

Levering
7.1 Med mindre andet er aftalt ved aftalens indgåelse, leveres alt materiale redigeret og digitalt – klar til brug hos kunden.

7.2 Kunden vil altid få oplyst en estimeret leveringsdato ved aftalens indgåelse.

7.3 Virksomheden bestræber sig altid på at levere til aftalt tid og sted. Virksomheden forbeholder sig retten til at levere senere, hvis det måtte skønnes af dette giver et bedre resultat for kunden. Kunden vil altid blive informeret herom.

7.4 Alt materiale leveres i udgangspunktet digitalt via tjenesten Wetransfer.com. Kunden er selv forpligtet til at hente materialet fra tjenesten. Bemærk tjenesten giver mulighed for at hente materialet i begrænset tid. Materialet anses for værende leveret når dette er uploadet til tjenesten. Det monitoreres ikke, om om kunden har hentet materialet fra tjenesten.

8 Udeblivelse fra aftaler / manglende afbud
8.1 Såfremt kunden udebliver fra et aftalt mødetidspunkt / aftale, og kunden ikke minimum 24 timer inden mødetidspunktet, skrifteligt har meldt afbud – faktureres kunden opgavens fulde beløb samt eventuel kørsel og øvrige omkostninger.

8.2 Ved aflysning, flytning eller lignende af større arrangementer (herunder, men ikke begrænset til bryllupper, fester, events og lignende) er kunden forpligtet til minimum 1 mdr. inden arrangementet skulle have været fundet sted, skrifteligt, at oplyse virksomheden herom – sker dette ikke, faktureres kunden opgavens fulde beløb.

9 Opbevaring af kundens materiale
9.1 Kundens producerede materiale gemmes i udgangspunktet i maksimum 30 dage efter levering til kunden. Herefter slettes det.

9.2 Eventuelle rettelser, ændringer eller lignende i kundens materiale er derfor ikke muligt efter 30 dage.

9.3 Der tages i udgangspunktet ikke backup eller sikkerhedskopier af kundens materiale, med mindre andet er oplyst.

9.4 Kunden kan til enhver tid bede om at materialet slettes før 30 dage. Dette sker til den mail hvorpå kunden har kommunikeret med virksomheden.

10 Force Majeure
Virksomheden er ikke ansvarlig for hændelser der er uden for virksomhedens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, politiske forhold, naturkatastrofer, vejrforhold, krig, oversvømmelse, ild, brand, strejke, nedbrud eller lockout.

11 Ændringer af betingelser
Der kan ske løbende ændringer af disse handelsbetingelser, såfremt der sker væsentlige ændringer i betingelsernes indhold, vil kunden blive oplyst herom – minimum 14 dage inden.

12 Accept af betingelser
Kunden er forpligtet til at læse indeværende handelsbetingelser.
Kunden accepterer betingelserne ved afgivelse af enhver ordren.